Projekce, inženýring

Naše společnost disponuje vlastní projekcí autorizovaného technika v oboru technika prostředí staveb se specializací vytápění a vzduchotechnika a zdravotní technika členské číslo ČKAIT 0401562 viz. www.ckait.czWEB.

Projekce vytápěcích systémů:

 • konvektivní systémy s otopnými tělesy (radiátory)
 • sálavé soustavy (podlahové vytápění, světlé a tmavé sálavé zářiče)
 • všechny typy zdrojů (tuhá paliva, zemní plyn, propan - butan, lehký topný olej, elektro, peletky, dřevní štěpka, tepelná čerpadla, solární systémy)

Projekce vzduchotechnických a klimatizačních systémů:

 • teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla systému AtreaWEB pro rodinné domy a byty
 • centrální systémy se vzduchotechnickou jednotkou a rozvody vzduchu
 • decentrální systémy
 • odsávání (průmyslové, komfortní)

Projekce zdravotně-technických instalací:

 • rozvody zemního plynu (domovní plynovody, průmyslové plynovody, NTL a STL plynovody)
 • vodovodní rozvody
 • kanalizace

Inženýring:

 • stavební dozor a vedení staveb
 • zastupování stavebníka v záležitostech územního a stavebního řízení (vyřízení stavebního povolení)

Nejvýznamnější projektované stavby:

 • SČVK Most – výměníková stanice ÚT/ TUV (500/300 kW)
 • Čerpací stanice pohonných hmot Mníšek (ÚT + VZT)
 • 2 x RD podlahový systém Rehau + tepelné čerpadlo NIBE vzduch/voda
 • 5 x RD teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla ATREA
 • objekt Policie ČR Nová Ves v Horách (vytápění, plyn)
 • objekt "prostřední sýr" v Mostě (vytápění, vzduchotechnika)
 • plynová parní kotelna 1MW Hartmann-Rico a.s. Most
 • průmyslový plynovod Hartmann-Rico a.s. Most
 • Parfumerie Marionnaund Carrefour Královo pole Brno (chlazení tepelným čerpadlem)
 • ohřev TUV v areálu LOSTR Louny
 • objekt bytový dům 6.NP - rozvod plynu, Praha 4
 • rodinné domky Litvínov, Most, Praha (vytápění)

Ukázkové výkresy:


(c) Termo spol. s r.o. 2008 | NIBE-eshop.cz | webdesign Karel Hejkal