Jednotka NIBE FLM 30

jednotka NIBE FLM

Modul NIBE FLM je speciálně konstruován pro spojení s tepelnými čerpadly NIBE F1145/1245.

Součástí modulu NIBE FLM je ventilátor, který nasává vzduch z místností do výměníkové jednotky. Zde se získaná energie z odsávaného vzduchu předává primárnímu médiu, čímž se zvýší jeho teplota a tedy i topný faktor tepelného čerpadla. V případě, že není tepelné čerpadlo v provozu, akumuluje se získaná energie do zemních kolektorů (regenerace kolektorů), čímž se bezezbytku využije energie obsažená ve ventilačním vzduchu.

Dimenzování tepelného čerpadla země-voda není závislé na množství vzduchu, jako je tomu u tepelných čerpadel využívajících ventilační vzduchu, ale jeho výkon se může optimálně přizpůsobit potřebám a velikosti domu.

Modul NIBE FLM je nejlépe umístit přímo na tepelné čerpadlo NIBE F1245, je ale též možné jej připevnit na stěnu.

Regulací tepelného čerpadla nastavíte jednoduše intenzitu větrání v závislosti na Vašem režimu a dle reálného času a s možností pro každý den jinak.

Komplexní řešení zajišťující získávání tepla (rekuperaci) z ventilačního vzduchu i akumulaci tepelné energie do zemních kolektorů. Možnost optimalizace délky primárních kolektorů. Vysoký výkon ventilátoru při minimální hlučnosti. Jednoduchá instalace.

Zpět na předchozí stránku(c) Termo spol. s r.o. 2008 | NIBE-eshop.cz | webdesign Karel Hejkal